Kolejny intensywny kurs 4-tygodniowy 04.09.2017.
Kolejny intensywny kurs 4-tygodniowy
Kolejny wieczorowy kurs rozpoczyna się 24.08.2017.
Kolejny wieczorowy kurs rozpoczyna się 24.08.2017...
Nastepny kurs przygotowujący do egzaminu TestDaF rozpocznie się: 28.08.-15.09.2017.
Nastepny kurs przygotowują...
Nastepny egzamin jezykowy TestDaF odbędzie się w termine: 20.09.2017.
Nastepny egzamin jezykowy TestDaF od...


TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) jest egzaminem językowym na zaawansowanym poziomie. W skali Rady Europejskiej obejmuje to poziomy od B 2 do C 1. Osoby decydujące się na przystąpienie do egzaminu powinny mieć już za sobą ok. 800 - 1000 godzin lekcji nauki języka niemieckiego. Zaświadczenie o posiadaniu znajomości języka niemieckiego nie jest wymagane, aby zgłosić się do egzaminu. Egzamin może być powtarzany dowolną ilość razy.Für den Prüfungstermin am 26. April ist keine Anmeldung mehr möglich. / No further enrolments possible for the exam on April 26.

Prüfungstermin

Nummer

Anmeldefrist

Ergebnis*

 2016

20. September 2016

T083

26.07.2016 - 23.08.2016

ab 31.10.2016

08. November 2016

T084

13.09.2016 - 11.10.2016

ab 20.12.2016

    2017

14. Februar 2017

T085

22.11.2016 - 17.01.2017

ab 28.03.2017

26. April 2017

T086

Keine Anmeldung mehr möglich. / No further enrolments possible

ab 07.06.2017

14. Juni 2017

T087

19.04.2017 - 17.05.2017

ab 26.07.2017

19. Juli 2017

T088

24.05.2017 - 21.06.2017

ab 30.08.2017

20. September 2017

T089

26.07.2017 - 23.08.2017

ab 31.10.2017

16. November 2017

T090

21.09.2017 - 19.10.2017

ab 28.12.2017

* Das angegebene Datum bezieht sich auf die Freischaltung der Ergebnisse im TeilnehmerportalSie möchten die Prüfung TestDaF im Sprachforum Heinrich Heine Düsseldorf ablegen?
Dann müssen Sie wie folgt vorgehen:
Wenn Sie sich zur TestDaF-Prüfung anmelden wollen, müssen Sie bei uns (als Ihr Testzentrum) eine TAN-Nummer beantragen.Das Entgelt für den TestDaF beträgt 175 €. Die Prüfungsgebühr muss im Testzentrum Sprachforum Heinrich Heine bezahlt werden. Sie erhalten dann eine TAN-Nummer, mit der Sie sich zur Prüfung anmelden können.

Zahlungsmöglichkeiten:

  • bar in unserem Büro
  • mit Kreditkarte (MasterCard oder Visa Card)
  • Electronic Cash (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)TestDaF ma na celu ustalenie poziomu znajomości języka niemieckiego osoby egzaminowanej. Wyniki są ocenianie w trzystopniowej skali:

Poziom TestDaF 5 (TDN 5)
Poziom TestDaF 4 (TDN 4)
Poziom TestDaF 3 (TDN 3)

TDN 5 jest najwyższym stopieniem poziomu. Wyniki poniżej poziomu TDN 3 TestDaF nie klasyfikuje, tylko stwierdza, iż kandydat nie osiągnął jeszcze poziomu TestDaF.

Cztery umiejętności:

rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, są sprawdzane oddzielnie, aby ustalić profil językowy kandydata. Dlatego też na świadectwie znajdą się cztery wyniki egzaminu oceniające każdą z umiejętności oddzielnie.

Zadania egzaminacyjne opracowywane są centralnie przez Institut TestDaF, tu też są testowane oraz korygowane. Tu poddawane są one również ciągłej motodycznej kontroli.

  • Kursy Niemieckiego
  •  |  O nas
  •  |  Kontakt
  •  |  Aktualności & Download
  •  |  Impressum
  •  |  Sitemap