Kursy Niemieckiego
Aktualności

Następny 4-tygodniowy intensywny kurs rozpoczyna się .

Wszystkie poziomy od A1.1 do C1.2

Następny wieczorowy kurs rozpoczyna się .

Wieczorowy kurs języka niemieckiego zorganizowany jest z myślą o tych uczestnikach, którzy chcą podszkolić znajość niemieckiego w życiu codziennym lub zawodowym, lub po prostu odświeżyć swoje umiejętności z tego zakresu i w ciągu dnia nie mają na to czasu.

Następny kurs przygotowujący do TestDaF rozpoczyna się .

W oferowanych przez nas kursach przygotują się Państwo w małych grupach do egzaminu TestDaF.

Następny egzamin TestDaF odbędzie się w . Zgłoszenia do dnia .

Możesz przystąpić do egzaminu w Sprachforum Heinrich Heine.

Egzamini TestDaF

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) jest egzaminem językowym na zaawansowanym poziomie. W skali Rady Europejskiej obejmuje to poziomy od B 2 do C 1. Osoby decydujące się na przystąpienie do egzaminu powinny mieć już za sobą ok. 800 - 1000 godzin lekcji nauki języka niemieckiego. Zaświadczenie o posiadaniu znajomości języka niemieckiego nie jest wymagane, aby zgłosić się do egzaminu. Egzamin może być powtarzany dowolną ilość razy.

Terminy egzaminów:

Prüfungstermin

Nummer

Anmeldefrist

Ergebnis*

13. November 2018

T096

18.09.2018 - 16.10.2018

ab 25.12.2018

12. Februar 2019

T097

20.11.2018 - 15.01.2019

ab 26.03.2019

10. April 2019

T098

13.02.2019 - 13.03.2019

ab 22.05.2019

23. Mai 2019

T099

28.03.2019 - 25.04.2019

ab 04.07.2019

12. September 2019

T101

18.07.2019 - 15.08.2019

ab 24.10.2019

05. November 2019

T102

10.09.2019 - 08.10.2019

ab 17.12.2019

*Das angegebene Datum bezieht sich auf die Freischaltung der Ergebnisse im Teilnehmerportal

Anmeldung:

Sie möchten die Prüfung TestDaF im Sprachforum Heinrich Heine Düsseldorf ablegen?
Dann müssen Sie wie folgt vorgehen:
Wenn Sie sich zur TestDaF-Prüfung anmelden wollen, müssen Sie bei uns (als Ihr Testzentrum) eine TAN-Nummer beantragen.

Preis:

Das Entgelt für den TestDaF beträgt 195 €. Die Prüfungsgebühr muss im Testzentrum Sprachforum Heinrich Heine bezahlt werden. Sie erhalten dann eine TAN-Nummer, mit der Sie sich zur Prüfung anmelden können.

Zahlungsmöglichkeiten:

  • bar in unserem Büro
  • mit Kreditkarte (MasterCard oder Visa Card)
  • Electronic Cash (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)

Poziom oraz zadania egzaminacyjne:

TestDaF ma na celu ustalenie poziomu znajomości języka niemieckiego osoby egzaminowanej. Wyniki są ocenianie w trzystopniowej skali:

Poziom TestDaF 5 (TDN 5)
Poziom TestDaF 4 (TDN 4)
Poziom TestDaF 3 (TDN 3)

TDN 5 jest najwyższym stopieniem poziomu. Wyniki poniżej poziomu TDN 3 TestDaF nie klasyfikuje, tylko stwierdza, iż kandydat nie osiągnął jeszcze poziomu TestDaF.

Cztery umiejętności:

rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, są sprawdzane oddzielnie, aby ustalić profil językowy kandydata. Dlatego też na świadectwie znajdą się cztery wyniki egzaminu oceniające każdą z umiejętności oddzielnie.

Zadania egzaminacyjne opracowywane są centralnie przez Institut TestDaF, tu też są testowane oraz korygowane. Tu poddawane są one również ciągłej motodycznej kontroli.

  • Kursy Niemieckiego
  •  |  O nas
  •  |  Kontakt
  •  |  Aktualności & Download
  •  |  Odcisk / Datenschutzerklärung
  •  |  Sitemap