Kursy Niemieckiego

Aktualności

Następny 4-tygodniowy intensywny kurs rozpoczyna się .

Wszystkie poziomy od A1.1 do C1.2

Następny wieczorowy kurs rozpoczyna się .

Wieczorowy kurs języka niemieckiego zorganizowany jest z myślą o tych uczestnikach, którzy chcą podszkolić znajość niemieckiego w życiu codziennym lub zawodowym, lub po prostu odświeżyć swoje umiejętności z tego zakresu i w ciągu dnia nie mają na to czasu.

Następny kurs przygotowujący do TestDaF rozpoczyna się .

W oferowanych przez nas kursach przygotują się Państwo w małych grupach do egzaminu TestDaF.

Następny egzamin TestDaF odbędzie się w . Zgłoszenia do dnia .

Możesz przystąpić do egzaminu w Sprachforum Heinrich Heine.

Egzamini TestDaF

Test Deutsch als Fremdsprache - TestDaF - to test językowy odpowiedni dla osób uczących się języka niemieckiego w stopniu od średnio zaawansowanego do wysokiego poziomu znajomości języka.

TestDaF zapewnia powszechnie uznawany dowód umiejętności językowych wymaganych przy przyjęciu na dowolną niemiecką uczelnię. TestDaF jest administrowany przez ogólnoświatową sieć licencjonowanych ośrodków testowych.

Terminy egzaminów

Prüfungstermin Nummer Anmeldefrist Ergebnis*
12. September 2019 T101 18.07.2019 - 15.08.2019 ab 24.10.2019
05. November 2019 T102 10.09.2019 - 08.10.2019 ab 17.12.2019

* Das angegebene Datum bezieht sich auf die Freischaltung der Ergebnisse im Teilnehmerportal

Anmeldung

Sie müssen bei uns (als Ihr Testzentrum) eine TAN-Nummer beantragen.

Preis

Das Entgelt für den TestDaF beträgt 195 €. Die Prüfungsgebühr muss im Testzentrum Sprachforum Heinrich Heine bezahlt werden. Sie erhalten dann eine TAN-Nummer, mit der Sie sich zur Prüfung anmelden können.

Zahlungsmöglichkeiten:

 • bar in unserem Büro
 • mit Kreditkarte (MasterCard oder Visa Card)
 • Electronic Cash (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)

Poziom oraz zadania egzaminacyjne

TestDaF ma na celu ustalenie poziomu znajomości języka niemieckiego osoby egzaminowanej. Wyniki są ocenianie w trzystopniowej skali:

 • Poziom TestDaF 5 (TDN 5)
 • Poziom TestDaF 4 (TDN 4)
 • Poziom TestDaF 3 (TDN 3)

TDN 5 jest najwyższym stopieniem poziomu. Wyniki poniżej poziomu TDN 3 TestDaF nie klasyfikuje, tylko stwierdza, iż kandydat nie osiągnął jeszcze poziomu TestDaF.

Cztery umiejętności:

rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, są sprawdzane oddzielnie, aby ustalić profil językowy kandydata. Dlatego też na świadectwie znajdą się cztery wyniki egzaminu oceniające każdą z umiejętności oddzielnie.

Zadania egzaminacyjne opracowywane są centralnie przez Institut TestDaF, tu też są testowane oraz korygowane. Tu poddawane są one również ciągłej motodycznej kontroli.

 • Kursy Niemieckiego
 •  |  O nas
 •  |  Kontakt
 •  |  Aktualności & Download
 •  |  Odcisk / Datenschutzerklärung
 •  |  Sitemap