Kolejny intensywny kurs 4-tygodniowy 27.08.2018.
Kolejny intensywny kurs 4-tygodniowy
Kolejny wieczorowy kurs rozpoczyna się 28.08.2018.
Kolejny wieczorowy kurs rozpoczyna się 28.08.2018...
Nastepny kurs przygotowujący do egzaminu TestDaF rozpocznie się: 29.08.-17.09.2018.
Nastepny kurs przygotowują...
Nastepny egzamin jezykowy TestDaF odbędzie się w termine: 13.11.2018.
Nastepny egzamin jezykowy TestDaF od...


TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) jest egzaminem językowym na zaawansowanym poziomie. W skali Rady Europejskiej obejmuje to poziomy od B 2 do C 1. Osoby decydujące się na przystąpienie do egzaminu powinny mieć już za sobą ok. 800 - 1000 godzin lekcji nauki języka niemieckiego. Zaświadczenie o posiadaniu znajomości języka niemieckiego nie jest wymagane, aby zgłosić się do egzaminu. Egzamin może być powtarzany dowolną ilość razy.Prüfungstermin

Nummer

Anmeldefrist

Ergebnis*

16. November 2017

T090

21.09.2017 - 19.10.2017

ab 28.12.2017

20. Februar 2018

T091

28.11.2017 - 23.01.2018

ab 03.04.2018

26. April 2018

T092

01.03.2018 - 28.03.2018

ab 07.06.2018

19. Juli 2018

T094

24.05.2018 - 21.06.2018

ab 30.08.2018

13. November 2018

T096

18.09.2018 - 16.10.2018

ab 25.12.2018

* Das angegebene Datum bezieht sich auf die Freischaltung der Ergebnisse im TeilnehmerportalSie möchten die Prüfung TestDaF im Sprachforum Heinrich Heine Düsseldorf ablegen?
Dann müssen Sie wie folgt vorgehen:
Wenn Sie sich zur TestDaF-Prüfung anmelden wollen, müssen Sie bei uns (als Ihr Testzentrum) eine TAN-Nummer beantragen.Das Entgelt für den TestDaF beträgt 195 €. Die Prüfungsgebühr muss im Testzentrum Sprachforum Heinrich Heine bezahlt werden. Sie erhalten dann eine TAN-Nummer, mit der Sie sich zur Prüfung anmelden können.

Zahlungsmöglichkeiten:

  • bar in unserem Büro
  • mit Kreditkarte (MasterCard oder Visa Card)
  • Electronic Cash (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)TestDaF ma na celu ustalenie poziomu znajomości języka niemieckiego osoby egzaminowanej. Wyniki są ocenianie w trzystopniowej skali:

Poziom TestDaF 5 (TDN 5)
Poziom TestDaF 4 (TDN 4)
Poziom TestDaF 3 (TDN 3)

TDN 5 jest najwyższym stopieniem poziomu. Wyniki poniżej poziomu TDN 3 TestDaF nie klasyfikuje, tylko stwierdza, iż kandydat nie osiągnął jeszcze poziomu TestDaF.

Cztery umiejętności:

rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, są sprawdzane oddzielnie, aby ustalić profil językowy kandydata. Dlatego też na świadectwie znajdą się cztery wyniki egzaminu oceniające każdą z umiejętności oddzielnie.

Zadania egzaminacyjne opracowywane są centralnie przez Institut TestDaF, tu też są testowane oraz korygowane. Tu poddawane są one również ciągłej motodycznej kontroli.

  • Kursy Niemieckiego
  •  |  O nas
  •  |  Kontakt
  •  |  Aktualności & Download
  •  |  Impressum / Datenschutzerklärung
  •  |  Sitemap