Kursy Niemieckiego

Aktualności

Następny 4-tygodniowy intensywny kurs rozpoczyna się .

Wszystkie poziomy od A1.1 do C1.2

Następny wieczorowy kurs rozpoczyna się .

Wieczorowy kurs języka niemieckiego zorganizowany jest z myślą o tych uczestnikach, którzy chcą podszkolić znajość niemieckiego w życiu codziennym lub zawodowym, lub po prostu odświeżyć swoje umiejętności z tego zakresu i w ciągu dnia nie mają na to czasu.

Następny kurs przygotowujący do TestDaF rozpoczyna się .

W oferowanych przez nas kursach przygotują się Państwo w małych grupach do egzaminu TestDaF.

Następny egzamin TestDaF odbędzie się w . Zgłoszenia do dnia .

Możesz przystąpić do egzaminu w Sprachforum Heinrich Heine.

Kursy przygotowawcze do egzaminu TestDaF

W oferowanych przez nas kursach przygotują się Państwo w małych grupach do egzaminu TestDaF.

Egzamin TestDaF jest egzaminem na poziomie zaawansowanym, w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europejskiej chodzi tu o poziom zaawansowania B2/C1. Przed przystąpieniem do egzaminu TestDaF należy ukończyć co najmniej 800 – 1000 godzin kursów.

Kursy przygotowawcze do egzaminu TestDaF są również dla tych osób interesujące, które chcą wziąć udział w kursie o wysokim poziomie zaawansowania bez przystąpienia do egzaminu.

W kursach tych nauczą się Państwo formułowania i interpretowania tekstów, zarówno pisemnych jak i ustnych, odpowiedniego reagowania językowego w różnych sytuacjach oraz rozumienia tekstów z zakresu gospodarki i kultury.

Terminy

21.08. - 09.09.2019
14.10. - 04.11.2019

Godziny zajęć

 • Poniedziałki, środy, piątki
 • W godzinach 09.00 – 12.30 lub 14.00 – 17.30
 • Każdorazowo 4 godziny lekcyjne, łącznie 36 godzin lekcyjnych

Wielkość grup

 • 5-12 uczestników

Oferowane przez nas kursy przgotowują Państwo do egzaminu TestDaF.

Części składowe egzaminu

 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Słuchanie ze zrozumieniem
 • Pisanie
 • Mówienie

będą dokładnie ćwiczone podzas kursu, i w ten sposób zostaną Państwo przygotowani celowo do egzaminu TestDaF.

Do każdej części egzaminu zostanie przeprowadzony podczas kursu test modelowy.

Cena

270 €

 • Kursy Niemieckiego
 •  |  O nas
 •  |  Kontakt
 •  |  Aktualności & Download
 •  |  Odcisk / Datenschutzerklärung
 •  |  Sitemap