Kolejny intensywny kurs 4-tygodniowy 24.09.2018.
Kolejny intensywny kurs 4-tygodniowy
Kolejny wieczorowy kurs rozpoczyna się 23.10.2018.
Kolejny wieczorowy kurs rozpoczyna się 23.10.2018...
Nastepny kurs przygotowujący do egzaminu TestDaF rozpocznie się: 22.10.-12.11.2018.
Nastepny kurs przygotowują...
Nastepny egzamin jezykowy TestDaF odbędzie się w termine: 13.11.2018.
Nastepny egzamin jezykowy TestDaF od...


 1. Uczestnicy organizowanych przez nas kursów muszą mieć ukończone 18 lat.

 2. W przypadku, gdy do udziału w kursie nie zgłosi się podana w prospekcie minimalna liczba uczestników, kurs taki się nie odbędzie. Sprachforum zastrzega sobie prawo przedstawienia w tej sytuacji zmodyfikowanej oferty dotyczącej organizowanych przez instytut kursów.

 3. Obowiązuje cena aktualna w momencie rozpoczęcia kursu. Wszelkie koszty związane z opłatami bankowymi ponosi uczestnik kursu. W przypadku, gdy uczestnik kursu zechce przystąpić do testu końcowego w innym terminie niż przewidziany, pobrana zostanie od niego dodatkowa opłata w wysokoœci 70 €.

 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie jeszcze przed jego rozpoczęciem, zwrot wpłaconej kwoty możliwy jest jedynie w przypadku zachowania przez osobę rezygnującą z kursu odpowiednich terminów. Rezygnacja z uczestnictwa musi zostać przedłożona w instytucie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z kursu pobierane są przez instytut następujące opłaty:

  Rezygnacja w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu: 90 €.
  Rezygnacja w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 140 € (+ 140 € z tytułu opłaty za noclegi).
  Zwrot w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż powyżej nie jest możliwy.

 5. W przypadku przesunięcia wykupionego kursu na termin późniejszy, instytut pobiera następujące opłaty:

  Przesunięcie na 14 dni przed rozpoczęciem kursu: brak opłat.
  Przesunięcie na 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 140 € z tytułu opłaty za noclegi.
  Przesunięcie na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu: 140 € (+ 140 € z tytułu opłaty za noclegi).

 6. W przypadku gdy uczestnik, który wpłacił już zaliczkę z tytułu udziału w kursie, nie pojawi się w szkole w ciągu 2 dni od rozpoczęcia kursu i jego nieobecność nie będzie usprawiedliwiona, w takiej sytuacji Sprachforum zastrzega sobie prawo oddania wolnego miejsca innej osobie zainteresowanej. Zwrot wpłaconej zaliczki nie jest możliwy.

 7. W przypadku, gdy uczestnik kursu z powodów osobistych (np. choroba, problemy prawne związane z pobytem w Niemczech, zobowiązania natury służbowej lub osobistej) nie może wziąć udziału bądź to po części bądź w całości w wykupionym kursie, w tej sytuacji nie przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconej kwoty lub też do udziału w kursie w terminie późniejszym.

 8. Pokoje, w których wynajmie pośredniczył instytut Sprachforum stoją do dyspozycji uczestnika kursu jedynie na czas trwania kursu organizowanego przez instytut. W przypadku, gdy uczestnik kursu pozostaje w wynajmowanym pokoju po zakonczeniu kursu, Sprachforum zastrzega sobie prawo pobrania miesięcznej opłaty z tytułu dodatkowego korzystania z pokoju.

 9. Koszt noclegów należy pokryć z góry za cały okres trwania kursu. Po rozpoczęciu kursu zwrot wpłaconej z tytułu opłty za noclegi nie jest możliwy.

 10. Zarówno Sprachforum Heinrich Heine jak i osoby/rodziny udzielające zakwaterowania w trakcie trwania kursu nie są pociągane do odpowiedzialności w przypadku wypadku, chorobu lub utraty/kradzieży rzyczy wartościowych. Zalecamu Państwu przed przystąpieniem do podróży zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia.

  Stan prawny - Sąd w Düsseldorfie

  Stan: styczeń 2010
 • Kursy Niemieckiego
 •  |  O nas
 •  |  Kontakt
 •  |  Aktualności & Download
 •  |  Impressum / Datenschutzerklärung
 •  |  Sitemap