Kursy Niemieckiego

Aktualności

Następny 4-tygodniowy intensywny kurs rozpoczyna się .

Wszystkie poziomy od A1.1 do C1.2

Następny wieczorowy kurs rozpoczyna się .

Wieczorowy kurs języka niemieckiego zorganizowany jest z myślą o tych uczestnikach, którzy chcą podszkolić znajość niemieckiego w życiu codziennym lub zawodowym, lub po prostu odświeżyć swoje umiejętności z tego zakresu i w ciągu dnia nie mają na to czasu.

Następny kurs przygotowujący do TestDaF rozpoczyna się .

W oferowanych przez nas kursach przygotują się Państwo w małych grupach do egzaminu TestDaF.

Następny egzamin TestDaF odbędzie się w . Zgłoszenia do dnia .

Możesz przystąpić do egzaminu w Sprachforum Heinrich Heine.

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie jeszcze przed jego rozpoczęciem, zwrot wpłaconej kwoty możliwy jest jedynie w przypadku zachowania przez osobę rezygnującą z kursu odpowiednich terminów. Rezygnacja z uczestnictwa musi zostać przedłożona w instytucie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z kursu pobierane są przez instytut nastepujące opłaty:

 • Rezygnacja w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu: 90 €.
 • Rezygnacja w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 140 €(+ 140 € z tytułu opłaty za noclegi).
 • Zwrot w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż powyżej nie jest możliwy.

W przypadku przesuniecia wykupionego kursu na termin późniejszy, instytut pobiera nastepujące oplaty:

 • Przesunięcie na 14 dni przed rozpoczę iem kursu: brak opłat.
 • Później: 140 €
 • Kursy Niemieckiego
 •  |  O nas
 •  |  Kontakt
 •  |  Aktualności & Download
 •  |  Odcisk / Datenschutzerklärung
 •  |  Sitemap