Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiştir ve 6 seviyeli (A1-C2) kapsamlı ve kapsamlı bir sistemdir. Bu dil sisteminin yardımıyla her kesimden ilgili olanlar (öğrenci, veli, öğretmen, işveren vs.) için yabancı dil eğitimi daha açık ve kolay hale gelmektedir.

Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Heine

Temel dil kullanımı I - A 1

Bu seviyede ihtiyaç duyulan günlük temel konuşmalar kullanilabilir. Kişi, kendini başkalarina tanıtabilir, insanlara kişisel sorular yöneltebilir ör.: nerede oturduğu, tanıdığı insanları, sahip olduğu şeylerive bu sorulara cevap verebilir. Karşınızdaki kişi yavaş ve anlaşılır konuştuğu ve yardim etmeye hazır olduğu taktirde, basit bir şekilde anlaşabilirsiniz.

Temel dil kullanımı II - A 2

Kişi birebir konuşmaya ihtiyaç duyulan alanlarda (Ör.: Kişiye ve aileye dair bilgiler, alışveris, iş, yakın çevre) sık kullanılan ifadeleri ve cümleleri anlayabilir, kendisiyle ilgili ve basit güncel konuların mevzu bahis olduğu durumlarda insanlarla anlaşabilir. Basit söylemlerle, nereden geldiğini, eğitimini ve ihtiyaçlarını tanımlayabılır.

Bağımsız dil kullanımı I - B 1

İş, okul, boş zamanlarla (vs.) ilgili yapılan standart konuşmalarda ana temayı ve ana noktalari anlayabilir. Konuşma ve seyahat konularındaki görüşmelerin altından rahatlıkla kalkabilir. Şahsi ilgi alanları konusundaki konuşma işlevini göğüsleyebilir. Olaylar ve tecrübeleri hakkında konuşabilir. Hayalleri, ümitleri ve amaçlarını tanımlayabilir. Planlarını ve görüşlerini kısaca anlatabilir.

Bağımsız dil kullanımı II - B 2

Karmaşık, zor textlerde ana içeriği, özel ve teknik alanlardaki tartışmaları anlayabilir. Spontan ve akıcı bir şekilde kendini anlatabilir. Ve hatta ana dili Almanca olan insanlarla ve öğretmenlerle rahat bir biçimde anlaşabilirsiniz. Bir konuyu açık ve detaylı olarak ifade edebilir, güncel bir konunun iyi ve kötü taraflarını açıklayabilir ve farklı alternatifler sunabilirsiniz.

Yetkin dil kullanımı I - C 1

Uzun ve zor textlerin anlatmak istediğini anlayabilir, texti açıklayabilir ve kolayca anlatabilirsiniz. Konu hakkında kelime arama zorunluluğu olmadan, spontan ve akıcı bir şekilde konuşabilirsiniz. Toplum içinde, iş hayatinda veya eğitim sırasında rahat ve etkili bir şekilde lisanınızı kullanabilirsiniz. Ayrıntılı ve akıcı bir şekilde kendinizi ifade edebilir, ilgili konularda örnekler verebilirsiniz.

Yetkin dil kullanımı II - C 2

Pratik olarak okuyup, duyduğunuz herşeyi zorlanmadan anlayabilirsiniz. Bilgileri sözlü ve yazılı olarak özetleyebilir, konuyla ilgili örnekler verip, konuyu kolayca açıklayabilirsiniz. Çok karmaşık konularda bile spontan ve akıcı şekilde konuşabilirsiniz. Detayları kavrayıp, konuya hakim olabilirsiniz.