Egzamin TestDaF i kurs przygotowujący

Egzamin TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) jest egzaminem językowym na poziomie zaawansowanym (B2 / C1). Osoby, które chcą podjąć naukę na uczelniach wyższych w Niemczech, muszą wykazać się odpowiednimi umiejętnościami językowymi. Egzamin TestDaF jest jednym z egzaminów, który pozwala kandydatom udowodnić, że posiadają wystarczające umiejętności językowe, aby podjąć studia w Niemczech.

Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych TestDaF w Niemczech. Egzaminy TestDaF przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu TestDaF zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na ww. egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

TestDaF - Kursy przygotowawcze

Nasze kursy przygotowujące do egzaminu TestDaF są prowadzone w małych grupach.

Kurs przygotowawczy obejmuje szereg umiejętności, jakimi należy wykazać się podczas egzaminu: umiejętność rozumienia tekstu pisanego (dotyczącego zagadnień akademickich), formułowania wypowiedzi pisemnej, opis danych statystycznych w przedstawionym grafiku lub tabeli (ustnie i pisemnie), oraz umiejętność odpowiedniego reagowania językowego w sytuacjach, z jakimi można zetknąć się na co dzień w życiu akademickim.

Egzamin składa się z 4 części

W trakcie kursu słuchacze ćwiczą wszystkie 4 umiejętności, które stanowią części składowe testu, by wiedzieć, czego dokładnie mogą spodziewać się na egzaminie TestDaF. Przeprowadzane są także testy modelowe (każdej części egzaminu), aby osoby uczestniczące w kursie mogły zapoznać się z autentycznymi sytuacjami egzaminacyjnymi.

Zasady uczestnictwa w kursie

 • 12 godzin lekcyjnych tygodniowo
 • kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych.
 • Cena: 270€
 • cena kursu obejmuje wstępny test diagnostyczny oraz materiały uzupełniające
 • cena podręcznika nie jest wliczona w cenę kursu
 • Zaliczka w wysokości 50% ceny kursu – płatna przy zapisie/ rezerwacji kursu, pozostała kwota płatna w pierwszym dniu kursu.
 • gotówką w naszym biurze
 • kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
 • przy pomocy Electronic Cash – płatność tzw. iGotówką (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)
 • przy pomocy przelewu bankowego
 • Poniedziałek, środa, piątek
 • 09:00 – 12:30
 • Każdorazowo 4 godziny lekcyjne, kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych
 • 5 – 12 uczestników
 • Nasze kursy przygotowujące do egzaminu TestDaF są prowadzone w małych grupach.
 • Niniejszym spełniamy wymóg C1.1 dotyczący ilości osób uczestniczących w kursie.

TestDaF -Egzamin

Egzamin TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) jest egzaminem językowym na poziomie zaawansowanym (B2 / C1) wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zaleca się, aby osoby chcące przystąpić do egzaminu miały za sobą pomiędzy 800 a 1000 godzin kursu języka niemieckiego. Znajomość niemieckiego nie jest wymagana podczas zapisu na egzamin. Jeśli zdający nie jest zadowolony z uzyskanych wyników i chciałaby je poprawić, może on podejść do egzaminu wielokrotnie (bez ograniczeń).

Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych TestDaF w Niemczech. Egzaminy TestDaF przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu TestDaF zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na ww. egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

 • Aby móc zarejestrować na egzamin TestDaF, należy uzyskać u nas (jako w wybranym przez Państwa centrum egzaminacyjnym) tzw. Numer TAN (TAN-Nummer).
 • Exam date / number / registration period / result
 • 09.03.2023 / T118 / 22.11.2022 – 09.02.2023 / from 20.04.2023
 • 11.05.2023 / T119 / 22.11.2022 – 13.04.2023 / from 22.06.2023
 • 11.10.2023 / T120 / 16.08.2023 – 13.09.2023 / from 21.11.2023
 • Cena: 215€
 • cena kursu obejmuje wstępny test diagnostyczny oraz materiały uzupełniające
 • cena podręcznika nie jest wliczona w cenę kursu
 • gotówką w naszym biurze
 • kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
 • przy pomocy Electronic Cash – płatność tzw. iGotówką (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)
 • przy pomocy przelewu bankowego
 • Jeśli osiągnięty wynik sklasyfikowany będzie na poziomie TDN4 (we wszystkich czterech egzaminach częściowych), oznacza to, że osiągnęli Państwo wynik uprawniający do podjęcia studiów w Niemczech.
 • Poziom TestDaF 5 (TDN 5)
 • Poziom TestDaF 4 (TDN 4)
 • Poziom TestDaF 3 (TDN 3)
 • TDN 5 to najwyższy możliwy wynik. W przypadku, gdy osoba zdająca egzamin TestDaF uzyska wynik poniżej TDN 3, otrzyma ona informację, że nie osiągnęła ona jeszcze poziomu egzaminu TestDaF.
 • Jeśli zdający uzyskał w każdej z czterech części egzaminu co najmniej poziom TDN 4, oznacza to, że posiada odpowiednie umiejętności językowe, aby podjąć studia na uczelniach wyższych w Niemczech (na wszystkich kierunkach i ubiegając się o wszelkie stopnie awansu naukowego).
 • Wynik TDN 5 w poszczególnych częściach składowych egzaminu, lub w całym egzaminie (TDN 5 we częściach egzaminu), oznacza, że zdający posiada wyższy poziom znajomości języka niemieckiego, niż ten, który wymagany jest do przyjęcia na studia lub rozpoczęcia procesu rekrutacji (zapisu na studia).
 • Po około 2 miesiącach od terminu egzaminu otrzymacie Państwo świadectwo z wynikami egzaminu.
 • Rozumienie tekstu czytanego
 • Rozumienie ze słuchu
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej
 • Umiejętność formułowania wypo
 • Każda z czterech umiejętności językowych testowana jest osobno, aby móc szczegółowo określić profil umiejętności językowych zdającego. Certyfikat zawiera cztery wyniki pośrednie z egzaminu (wyniki uzyskane z każdej z części egzaminu), co pozwali Państwu na dokładniejsze zapoznanie się poziomem swoich umiejętności językowych (mocne i słabe strony).
 • Zadania egzaminacyjne opracowywane są centralnie przez Instytut TestDaF, gdzie są one również testowane, poprawiane oraz poddawane kontroli metodycznej.
 • wiedzi ustnej