Heinrich Heine

Jeden z najważniejszych niemieckich poetów XIX wieku, pisarz i dziennikarz
Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Heine

Krótka biografia

(właśc. Harry Heine)

 • urodził się 13 grudnia 1797 w rodzinie żydowskiej zamieszkałej w Düsseldorfie przy Bolkerstraße 15
 • w roku 1801 rozpoczął naukę w przedszkolu mieszczącym się przy Andreasstraße
 • w roku 1804 rozpoczął naukę w szkole podstawowej przy Schulstraße, a następnie w liceum przy klasztorze franciszkańskim przy Citadellstraße
 • zmuszony do opuszczenia kraju ze względu na swoją twórczość (w tamtych czasach uznawaną za kontrowersyjną)
 • od 1831 przebywał na wygnaniu w Paryżu
 • zmarł 17 lutego 1856, po 8-letniej chorobie

„Urodzony jako Żyd Harry Heine, ochrzczony jako protestant Christ Heinrich Heine, pozostał wolnomyślicielem, miał zostać biznesmenem, był młodym przedsiębiorcą, został studentem prawa w Bonn, Berlinie i Getyndze, ukończył studia z tytułem doktora, ubiegał się o pozycję prawnika, urzędnika administracji publicznej lub nauczyciela akademickiego. Z przyczyn od niego niezależnych został pisarzem, dziennikarzem, kronikarzem, polemistą, satyrykiem, oraz autorem powieści podróżniczych i reportaży. Do dnia dzisiejszego pozostaje jednym z największych i najbardziej znanych poetów niemieckich. Również do dnia dzisiejszego jest zarówno kochany, jak i nienawidzony.“*

* cytowany za: van Eycken, Fritz u. Katinka (red.): Twórczość poetycka Heinricha Heine’go – Wiersze – Opowieści – Pamiętniki; Berlin 2011 (van Eycken, Fritz u. Katinka (Hrsg.): Das poetische Werk von Heinrich Heine – Die Gedichte – Die Erzählungen – Die Memoiren; Berlin 2011)

Informacje uzupełniające: poprawne imię nadane HH na chrzcie to „Christian Johann Heinrich”

Dzieła Heinricha Heinego są jednymi z najczęściej tłumaczonych dzieł literatury niemieckiej.

Znane dzieła literackie

 • Reisebilder
 • Das Buch der Lieder
 • Deutschland, ein Wintermärchen
 • Atta Troll
 • Harzreise

Jeden z jego najważniejszych aforyzmów brzmiał

„Tam, gdzie pali się książki, w końcu pali się też ludzi.”

W narodowym socjalizmie jego książki faktycznie zostały spalone, a jego nazwisko znalazło się na liście autorów zakazanych.

Jeden z jego najbardziej znanych wierszy

Ich weiß nicht was soll es bedeuten

Ich weiß nicht was soll es bedeuten
dass ich so traurig bin;
ein Märchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
und ruhig fließet der Rhein;
der Gipfel des Berges funkelt
im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
dort oben wunderbar;
ihr goldnes Geschmeide blitzet,
sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme
und singt ein Lied dabei;
das hat eine wundersame,
gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
ergreift es mit wildem Weh;
er schaut nicht die Felsenriffe,
er schaut nur hinauf in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
am Ende Schiffer und Kahn;
und das hat mit ihrem Singen
Die Lore-Ley getan.