Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule oraz kurs przygotowawczy

Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule jest egzaminem na poziomie zaawansowanym (C1). Osoby, które chcą podjąć naukę na uczelniach wyższych w Niemczech, muszą udowodnić, że posiadają kompetencje językowe niezbędne do podjęcia studiów na niemieckich uczelniach. Od 2016 roku dowód ten można uzyskać w postaci zdanego egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule. Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule uznawany jest przez wszystkie uczelnie. Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin telc Deutsch C1 Hochschule w Niemczech. Egzaminy telc Deutsch C1 Hochschule przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

Telc C1 Hochschule – Kursy przygotowawcze

Nasze kursy przygotowujące do egzaminu Deutsch C1 Hochschule są prowadzone w małych grupach.

Kurs przygotowawczy obejmuje szereg umiejętności, jakimi należy wykazać się podczas egzaminu: umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego (dotyczącego zagadnień akademickich), umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej, oraz umiejętność odpowiedniego reagowania językowego w sytuacjach, z jakimi można zetknąć się na co dzień.

Egzamin składa się z 5 części

W trakcie kursu słuchacze ćwiczą wszystkie umiejętności, które stanowią części składowe testu, by dokładnie wiedzieć, czego mogą spodziewać się na egzaminie Deutsch C1-Hochschule. Przeprowadzane są także testy modelowe (każdej części egzaminu), aby osoby uczestniczące w kursie mogły zapoznać się z autentycznymi sytuacje egzaminacyjnymi.

Zasady uczestnictwa w kursie

 • 12 godzin lekcyjnych tygodniowo, na kurs przypadają 36 godziny lekcyjne.
 • Cena: 270 €
 • cena kursu obejmuje wstępny test diagnostyczny oraz materiały uzupełniające
 • cena podręcznika nie jest wliczona w cenę kursu
 • Zaliczka w wysokości 50% ceny kursu – płatna przy zapisie/ rezerwacji kursu, pozostała kwota płatna w pierwszym dniu kursu.
 • gotówką w naszym biurze
 • kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
 • przy pomocy Electronic Cash – płatność tzw. iGotówką (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)
 • przy pomocy przelewu bankowego
 • Poniedziałek, środa, piątek
 • 09:00 – 12:30 lub 14:00 – 17:30
 • Godziny zajęć dla poszczególnych kursów ustalane są odgórnie przez Sprachforum Heinrich Heine.
 • 5 – 12 uczestników
 • Nasze kursy przygotowujące do egzaminu telc prowadzone są w małych grupach.
 • Niniejszym spełniamy wymóg C1.1 dotyczący ilości osób uczestniczących w kursie.

telc C1 Hochschule - Egzamin

Osoby, które chcą podjąć naukę na uczelniach wyższych w Niemczech, muszą udowodnić, że posiadają kompetencje językowe niezbędne do podjęcia studiów na niemieckich uczelniach. Od 2016 roku dowód ten można uzyskać w postaci zdanego egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule. Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule uznawany jest przez wszystkie uczelnie.

Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin telc Deutsch C1 Hochschule w Niemczech. Egzaminy telc Deutsch C1 Hochschule przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

 • W celu dokonania rejestracji na egzamin należy zgłosić się do Sprachforum Heinrich Heine nie później niż miesiąc przed datą egzaminu. Proszę zabrać ze sobą paszport lub dowód osobisty oraz być przygotowanym na pokrycie opłaty egzaminacyjnej.
 • Cena: 170€
 • Opłata za egzamin musi zostać uiszczona w centrum egzaminacyjnym Sprachforum Heinrich Heine.
 • gotówką w naszym biurze
 • kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
 • przy pomocy Electronic Cash – płatność tzw. iGotówką (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)
 • Jeśli zdający nie jest zadowolony z uzyskanych wyników i chciałaby je poprawić, może on podejść do egzaminu ponownie.
 • Jest to możliwe do końca roku kalendarzowego, w którym zdający rozpoczął zdawanie egzaminu (poprawa wyników jest możliwa w tym czasie wielokrotnie, bez ograniczeń ilości „podejść”).
 • Istnieje też możliwość poprawy tylko jednej części egzaminu (tylko pisemnej, lub tylko ustnej).
 • Certyfikat telc Deutsch C1 Hochschule jest uznawany przez wszystkie niemieckie uniwersytety i wyższe uczelnie techniczne. Jeśli uzyskają Państwo pozytywną ocenę zarówno z części pisemnej, jak i ustnej (w określonym okresie czasu) oznacza to, że osiągnęli Państwo wynik uprawniający do podjęcia studiów w Niemczech.