Kursy i egzaminy

W ofercie naszej szkoły znajdują się kursy o wielu profilach, aby umożliwić Państwu wybór kursu spełniającego Państwa wymagania oraz dostosowanego do Państwa potrzeb. W Sprachforum prowadzimy m.in. intensywne kursy języka niemieckiego, kursy przygotowujące do egzaminów umożliwiających podjęcie studiów w Niemczech oraz kursy językowe pomocne w pracy zawodowej.

Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Heine
Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Intensivkurse

4-tygodniowe intensywne kursy

Intensywne kursy niemieckiego przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się języka niemieckiego (lub udoskonalić jego znajomość) w stosunkowo krótkim okresie czasu, lub które planują podjąć dalszą naukę lub pracę w Niemczech.

Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - TestDaF

Egzamin TestDaF i kurs przygotowujący

Egzamin TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) jest egzaminem językowym na poziomie zaawansowanym (B2 / C1). Osoby, które chcą podjąć naukę na uczelniach wyższych w Niemczech, muszą wykazać się odpowiednimi umiejętnościami językowymi. Egzamin TestDaF jest jednym z egzaminów, który pozwala kandydatom udowodnić, że posiadają wystarczające umiejętności językowe, aby podjąć studia w Niemczech.

Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych TestDaF w Niemczech. Egzaminy TestDaF przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu TestDaF zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na ww. egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Ärzte

Język niemiecki dla lekarzy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia medyczne i planują ubiegać się o prawo wykonywania zawodu na terenie Niemiec, które chciałyby przygotować się (pod kontem językowym) do pracy w tutejszych placówkach medycznych oraz które planują uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych w Niemczech. Jeśli do tego posiadają Państwo pomyślnie zdany egzamin z języka niemieckiego na poziomie B2, ten kurs jest dla Państwa.

Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Abendkurse

Kursy wieczorowe

Kursy wieczorowe języka niemieckiego przeznaczone są dla osób, które chcą odświeżyć swoją znajomość niemieckiego, lub które chcą opanować język niemiecki w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku docelowym w codziennym życiu i w pracy, jednak ze względu na ograniczenia czasowe nie mogą uczestniczyć w kursach odbywających się w ciągu dnia.

Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Telc

Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule oraz kurs przygotowawczy

Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule jest egzaminem na poziomie zaawansowanym (C1). Osoby, które chcą podjąć naukę na uczelniach wyższych w Niemczech, muszą udowodnić, że posiadają kompetencje językowe niezbędne do podjęcia studiów na niemieckich uczelniach. Od 2016 roku dowód ten można uzyskać w postaci zdanego egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule. Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule uznawany jest przez wszystkie uczelnie.

Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin telc Deutsch C1 Hochschule w Niemczech. Egzaminy telc Deutsch C1 Hochschule przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Individualunterricht

Zajęcia indywidualne

Wybierając ten rodzaj kursu, to Państwo podejmujecie decyzje dotyczące tempa nauki, daty rozpoczęcia zajęć oraz czasu ich trwania. Ramy nauczania dostosowane są indywidualnie do Państwa potrzeb oraz obecnego poziomu językowego.

Prosimy o kontakt z nami, jeśli interesują Państwa zajęcia indywidualne dostosowane do Państwa potrzeb i poziomu zaawansowania.