Język niemiecki dla lekarzy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia medyczne i planują ubiegać się o prawo wykonywania zawodu na terenie Niemiec, które chciałyby przygotować się (pod kontem językowym) do pracy w tutejszych placówkach medycznych oraz które planują uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych w Niemczech. Jeśli do tego posiadają Państwo pomyślnie zdany egzamin z języka niemieckiego na poziomie B2, ten kurs jest dla Państwa.

Pomagamy naszym Słuchaczom w pokonaniu bariery językowej i nabyciu płynności w komunikacji w języku niemieckim zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Nasze zajęcia obejmują m.in.

Słownictwo skupia się na następujących obszarach

Zalety

Zasady uczestnictwa w kursie

  • Zajęcia w systemie blokowym – 4 weekendy, na kurs przypada 40 godzin lekcyjnych.

Cena: 450€

  • Pozytywnie zdany egzamin z języka niemieckiego na poziomie B2
  • Zaliczka w wysokości 50% ceny kursu – płatna przy zapisie/ rezerwacji kursu, pozostała kwota płatna w pierwszym dniu kursu.
  • gotówką w naszym biurze
  • kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
  • przy pomocy Electronic Cash – płatność tzw. iGotówką (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)
  • przy pomocy przelewu bankowego
  • Sobota, niedziela
  • 10:00 – 14:15