Zasady uczestnictwa w kursie

Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Heine

1. Uczestnicy organizowanych przez nas kursów muszą mieć ukończone 18 lat.

2. W przypadku, gdy do udziału w kursie nie zgłosi się podana w prospekcie minimalna liczba uczestników, kurs taki się nie odbędzie. Sprachforum zastrzega sobie prawo przedstawienia w tej sytuacji zmodyfikowanej oferty dotyczącej organizowanych przez instytut kursów.

3. Obowiązuje cena aktualna w momencie rozpoczęcia kursu. Wszelkie koszty związane z opłatami bankowymi ponosi uczestnik kursu. W przypadku, gdy uczestnik kursu zechce przystąpić do testu końcowego w innym terminie niż przewidziany, pobrana zostanie od niego dodatkowa opłata w wysokości 70 €.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie jeszcze przed jego rozpoczęciem, zwrot wpłaconej kwoty możliwy jest jedynie w przypadku zachowania przez osobę rezygnującą z kursu odpowiednich terminów. Rezygnacja z uczestnictwa musi zostać przedłożona w instytucie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z kursu pobierane są przez instytut następujące opłaty:

  • Rezygnacja w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu: 90 €.
  • Rezygnacja w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 140 €
  • Zwrot w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż powyżej nie jest możliwy.